Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kalfaret legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Du kan bestille time, avbestille time, fornye resepter og sjekke hvilken respter som er aktive via Helsenorge. Det er også mulig å sende informasjon til legekontoret via denne tjeneste.

Ber om at alle som ønsker kontakt med oss i disse dager hvor det er stor pågang på telefon i forbindelse med Coronavirus, om å benytte seg av tjenestene via Helsenorge.

https://helsenorge.no/

 Aktuelt

Mandag 20.12.21

15. desember 2021

Mandag 20.12.21 vil legekontoret være stengt fra kl 12:00.

Åpningstider julen.

15. desember 2021

Lille julaften 23.12. Vanlig åpningstid fra kl. 08:00 - 14:45.

Mandag 27.12. til torsdag 30.12.  Redusert åpningstid fra kl. 09:00 - 14:00.

Det vil være redusert bemanning i romjulen og timene vil være forbeholdt dem som trenger akutt legetilsyn.

Koronavaksine – Vi gir oppfriskingsdose for våre pasienter over 65 år

27. oktober 2021

Folkehelseinstituttet har bestemt at personer over 65 år skal tilbys en tredje dose koronavaksine, denne kan tidligst tas seks måneder etter dose to og det vil være vaksinen fra Pfizer/BioNTech som gis. Den kan ikke settes samtidig med influensavaksine, det må gå 1 uke mellom disse vaksinene.

Pasienter som er anbefalt tredje dose fordi de bruker immundempende medisin kan bestille vaksinetime hos oss dersom de ønsker å få den her. Det samme gjelder uvaksinerte som nå ønsker vaksiner.

Vi vil vaksinere tirsdager og torsdager i november. Time for vaksine bestilles på vanlig måte, husk å oppgi at bestillingen gjelder koronavaksine.

INFLUENSA VAKSINE

8. oktober 2021

Vi får årets influensavaksiner for pasienter i risikogruppene (se under) i uke 42. Det er i år en egenandel på 50 kroner for dem som ikke har frikort.

Vi ber om at pasienter som har time hos fastlege i perioden 20. oktober - 12. november får vaksinen når de kommer til time. Andre kan få vaksine ved å møte opp på legesenteret alle formiddager mellom kl 08:30 - 10:30. 

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Helsenorge

13. mars 2020

Vi har nå tatt i bruk Helsenorge. Dette er en sikker og enkel måte å komme i kontakt med oss på legekontoret. Vi ønsker at alle som tidligere har brukt Helserespons for å komme i kontakt med oss nå heller bruker Helsenorge, vi vil på sikt ikke ta imot meldinger via Helserespons.

Du kan finne informasjon om hvordan du bruker Helsenorge ved å trykke på Mer oppe til høyre, velg Lenker. 

Datasystem

20. september 2016

Vi bruker datasystemet Infodoc plenario.

Parkering

14. april 2015

Vi informerer om at det dessverre ikke er noen parkeringsmuligheter for pasienter ved vårt legekontor. Nærmeste parkeringhus er Bystasjonen, da Jægerbygget nå er stengt.

Akuttimer

15. februar 2011

Hver dag har vi holdt av timer for problemstillinger som må avklares samme dag. Disse timene bestilles via telefon fra kl. 08:00 hver dag (ikke SMS eller Internett). Gi beskjed om at du trenger en akuttime og hva det gjelder. Dersom din fastlege ikke er tilgjengelig når du trenger time samme dag vil du få komme til hos en av de andre legene.

Tidspkt for akuttime er kl 11:00-11:40  og 13:30-14:00. Akutte livstruende sykdommer tas selvsagt imot med det samme.

Varighet av akuttime er som oftest ca 5-10 minutter. Problemstillinger som kan vente blir ikke behandlet der og da, man må komme tilbake for disse.

 

Angående faktura

4. november 2010

Vi tar i mot både kontant- og kortbetaling. Man kan også velge mobilbetaling uten gebyr, dersom den betales innen 24 timer.

Ved utskrift av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr.

Avbestilling av time må skje før kl 12.00 virkedagen før, for sen avbestilling vil medføre fakturering av time. Dette gjelder også hos barn og ved frikort.

All fakturering og innkreving administreres av Convene. Dersom du ber om å få betalt via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til Convene.

Tlf.nr til Convene kundeservice: 21627320