Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Klæbu Legesenter

Viktig informasjon

For å forhindre smitte ser vi oss nødt til å midlertidig endre drifta på legekontoret.

Alle henvendelser til legen som kan behandles via videokonsultasjon foretrekkes av preventive hensyn, da vi holder legesenteret fritt for smitte til fordel for våre kronisk syke pasienter og for vårt helsepersonell.

Videokonsultasjon koster det samme som vanlig konsultasjon, og teller på samme måte ved opptjening av frikort. Det tilkommer et fakturagebyr.

Pasienter som må undersøkes, tas blodprøve av mv kan komme på time, så fremt de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon eller er/burde være i karantene ihht myndighetenes anbefalinger. Ta kontakt på telefon for å avtale time.

Ingen med mistanke om luftveisinfeksjon (Hoste, halssmerter, feber) får møte opp på legesenteret. Disse bes ta kontakt på telefon og  vil få tilbud om videokonsultasjon. Vi har vært nødt til å midlertidig  ta vekk internett timebokbestillinger slik at vi har mulighet til å prioritere akutt hjelp.

Vi har for tiden stor pågang på telefon og SMS, du må forvente lengre ventetid. Dersom du ikke har mulighet til å vente i telefonkø, send oss en SMS om at du ønsker å bli oppringt når vi er ledige.

For årskontroller, helsesjekk, blodprøver, celleprøver og andre ting som ikke haster ber vi om å vente til nåværende beredskap er endret, nærmere informasjon på våre hjemmesider vil bli oppdatert.Aktuelt

Pneumokokkvaksine

6. mars 2020

Pneumovax (lungebetennelsevaksine) er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom. Dette pga nasjonal mangel på vaksiner.

Hivinfeksjon / aids (blå resept)
Stamcelletransplantasjon (blå resept)
Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
Cerebrospinalvæskelekkasje
B-cellesvikt
Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
Organtransplantasjon
Vi gjør oppmerksom på at test av korona gjøres IKKE hos oss, men på legevakt.

Koronavirus - SARS-CoV-2

2. mars 2020

Ved mistanke om smitte skal legekontoret kontaktes pr telefon, ikke møt opp på legekontoret. Når du kontakter oss på telefon vil lege ringe deg opp og avtale videre oppfølging, prøvetaking mv. Dersom du er syk og føler det haster gir du beskjed om det når du ringer. Er du eller den du ringer på vegne av alvorlig/kritisk syk med behov for umiddelbar hjelp kontaktes 113.

Husk at du ikke skal bruke offentlig transport inkl buss, drosje mv dersom mistenkt eller bekreftet smitte. Transport avtales med fastlegen på telefon.

Definisjon av et mistenkt tilfelle (ihht FHI pr 2.3.20)

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Har vært i områder med vedvarende spredning  
 • Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Folkehelseinstituttet har til enhver tid oppdatert informasjon på sine nettsider

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.
Hvis du tror du er smittet; ring fastlege. Utenfor åpningstid kontaktes legevakt på tlf 116117

Til pasienter som ringer oss angående luftveissykdom vil våre sekretærer kunne spørre spørsmål for å avklare om det kan være risiko for koronavirus.

Gravide

21. februar 2020

Gravide skal alltid innom laboratoriet før legetime for levering av urinprøve, blodtrykk og vekt.

Influensavaksinering

4. september 2019

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Les om mer influensavaksinen her

Fysiorekvisisjon

28. november 2017

Fra og med 01.01.2018 trenger ikke pasienter fysiorekvisisjon for å dra til fysioterapaut. 

Årskontroll/helsekontroll

23. mai 2017

Sommeren står for døren, og i skolens sommerferie har vi redusert bemanning på legesenteret. Vi anbefaler derfor at årlige kontroller eller andre rutineundersøkelser som ikke haster, gjøres før eller etter sommerferieavviklingen.

God sommer!

Pasientpost

23. mai 2017

Vi har nå tatt i bruk tjenesten pasientpost. Dette er en tjeneste hvor vi kan sende ut elektroniske brev, noe som medfører at man unngår flere dagers forsinkelse med postgang.

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post. Pasientpost er derfor en tjeneste som krever at mottaker logger seg inn med BankID (på lik linje med f.eks nettbank eller alltinn). Når det er sendt et elektronisk brev, vil du motta en sms med informasjon om dette, hvor fremgangsmåte for innlogging er beskrevet. Det er derfor viktig at vi har riktig mobilnummer registrert.

Dersom du ikke ønsker å motta elektroniske brev, er det fint om du gir beskjed om dette. I så fall kan vi sende vanlige brev som tidligere.

Prisliste Attester

17. november 2016

Våre priser for attester og lignende finner du under "dokumenter" (forsiden - mer - dokumenter), og som oppslag på legekontoret. Disse prisene kommer som hovedregel i tillegg til ordinær konsultasjonstakst, og dekkes ikke av frikort.

Henvisning kun på time

5. juli 2016

Som hovedregel skrives henvisninger i forbindelse med en konsultasjon hos lege. Legen må gjøre nødvendig undersøkelse for at en henvising skal skrives.

Vi gjør oppmerksom på at henvisninger som skrives og sendes etter forespørsel fra pasient vil bli fakturert ihht normaltariffen, og regningen vil da sendes som en faktura dersom den ikke betales i betalingsautomaten samme dag.

Attester og lignende

5. juli 2016

Vi opplever at mange av attestene og legeerklæringene som bestilles, ikke avhentes. Det hoper seg opp med slike hos oss, og vi kommer derfor til å begynne å sende ut slike papirer i posten dersom de ikke er avhentet etter 2 uker, med mindre annet er avtalt. Det vil samtidig sendes ut faktura for arbeidet og forsendelsen, i henhold til normaltariffen. 

Les flere nyheter