Senteret sitt bannerbilde

Kirkenes Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

TIMEBESTILLING DAGTID: 78 97 76 60

Legevakt/øyeblikkelig-hjelp :

Legevakttelefonen 116117 er besvart 24 timer per døgn, hele året.
Innen vanlig kontortid (man-fredag 0800-1530) er legevakta lokalisert til Kirkenes legesenter.
Utenom disse tidene er legevakta lokalisert til mottakelses-avdelingen på Kirkenes Sykehus der vi har et felles akuttmottak med Kirkenes Sykehus.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

BETALING FOR ELEKTRONISK SYKEMELDING

3. januar 2018

I forbindelse med ny elektronisk sykmelding gjør vi oppmerksom på at pasient fortsatt skal betale for sykmelding som IKKE er utstedt i forbindelse med en legetime.

Sykmelding kan hentes opp og signeres og videresendes via innlogging på NAV. Man trenger altså ikke lengere papirversjon ( noen unntak).

 

Pasienter som benytter den fullelektroniske løsning må komme til legesentret innen 7 virkedager etter utstedelse av sykmelding og gjøre opp økonomisk.  Dersom  ikke faktureres beløpet via Odin kapital med påløpende gebyr. For pasienter med frikort 1 vil sykmeldingen dekkes av frikortordningen.

 

Vi beklager at staten ikke har lagt til rette for bortfall av betaling for denne tjenesten på lik linje med innføring av e-resept. Inntil annen finansiering er på plass beklager vi den ulempe det medfører å komme til legekontoret for betaling.

 

 

BETALING FOR SYKMELDINGER ETTER KONSULTASJON

2. januar 2018

For å unngå gebyr på kostnader i forbindelse med utstedelse av sykemeldinger, må denne betales på legesenteret snarest etter utstedelsen, og senest innen 1 uke. Dersom ikke overtar Melin Collectors faktureringsansvaret.

BLODPRØVER - FRISTER PGA POSTFORSENDELSER

2. januar 2018

Vi gjør oppmerksom på at blodprøver som skal sendes til Tromsø må taes mandag, tirsdag eller onsdag.  Dette på grunn av postgangen da det nå er slutt på A-post.

MELIN COLLECTORS - OVERTAR INNKREVING ETTER ODIN KAPITAL 1.1.2018

2. januar 2018

Ved manglende betaling på konsultasjonsdagen ettersendes faktura med gebyr fra Melin Collectors.
Kontakt for pasient:  21627300  eller post@melincollectors.no

2.1.2018

ER DU BLITT SYKMELDT?? (gjelder fra 1.11.2017) OPPGI RIKTIG ARBEIDSGIVER TIL LEGE!

23. oktober 2017

 Er du blitt sykmeldt???  (gjeldende fra 1.11.2017)

Du vil få en SMS eller e-post om at det ligger noe til deg på nav.no

 
1.  Følg lenken og logg deg inn; så finner du sykmeldingen din.
2.  Sjekk opplysningene i sykmeldingen og send den fra nav.no
3.  Når tiden er inne for å søke om sykepenger, får du en ny sms eller e-post med en lenke.  Følg lenken og svar på noen spørsmål.

(NAV.NO)

DIGITALE SYKEMELDINGER - 1.11.2017 - (sjekk at det er registrert riktig arbeidsgiver hos din lege)!

10. oktober 2017

Fra 1.11.2017 blir sykemeldingsdel D - digitalisert og kan hentes ut i Altinn.

Det er viktig at riktig arbeidsgiver/adresse er oppgitt i pasientjournalen, slik at rett arbeidsgiver får sykmeldingen sendt direkte.

Noen vil fortsatt ha behov for papirbasert sykemelding.  Dette gjelder:


-hvis sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reiseforskudd.
-ansatte som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige.
-ansatte som ikke har adgang til å få bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
-ansatte som oppholder seg på skjult adresse.

OMBYGGING - UTVIDELSE - KIRKENES LEGESENTER

26. september 2017

Fra høsten 2017 vil det skje en del ombygging/utvidelse av lokalitetene ved Kirkenes legesenter.

I en periode kan pasientene kun benytte seg av den "høyre" fløyen (laboratoriesiden)  for å komme inn til fastlegekontorene.  

Laboratoriet vil etter hvert flytte til den venstre fløya, der telefonekspedisjonen er i dag.

Legesenteret beklager dette, men i løpet av året vil tilgjengeligheten igjen være som før.

OPPDATERE MOBILTELEFONNUMMER,ADRESSE OG ARBEIDSGIVER

28. februar 2017

Det er svært viktig at telefonnummer, adresse og nåværende arbeidsgiver er oppdatert i journalen.  Sjekk dette ved neste henvendelse til legesenteret.  Dersom fakturaadressen er en annen enn bostedsadresse; må dette opplyses om. 


Dette er viktig på grunn av utsendelse av pasientbrev, prøvesvar og fakturering.

Takk.

ODIN KAPITAL - FAKTURERINGSTJENESTE

30. april 2014

NB!  BETALING ETTER KONSULTASJON!

Vi anmoder alle pasienter å gjøre opp for sine legekonsultasjoner/eventuelle andre tjenester samme dag for å unngå gebyrer!

NB!  GIROGEBYR/PURREGEBYR : ODIN Kapital

Kirkenes legesenter benytter idag  Odin Kapital for produksjon og utsendelse av fakturaer. Første henvendelse skjer som sms.  Fakturagebyr kr. 64.-

Dersom denne ikke blir betalt innen frist; blir det sendt purring på  papirfaktura med purregebyr!

Varsel om inkasso (Purring)

Odin Kapital AS sender varsel om inkasso med 14 dagers betalingsfrist iht inkassoloven § 9.
Varselet belastes med purregebyr mot oppdragsgivers debitor. Purregebyret er lik 1/10 av gjeldende inkassosalær . Ved forsinket betaling vil Odin Kapital AS kreve forsinkelsesrente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. Hovedstol og renter utbetales i sin helhet til oppdragsgiver. Gebyrer tilfaller Odin Kapital AS. Uløste saker oversendes til inkasso hos Odin Kapital AS.

Inkasso

Odin Kapital AS iverksetter de utenrettslige skritt som er nødvendig for å oppnå løsning. Følgende saksbehandlingsrutine benyttes:

1. Odin Kapital AS sender ut inkassovarsel med 14 dager betalingsfrist i hht Inkassolovens § 9.

2. Odin Kapital AS sender betalingsoppfordring i hht inkassolovens § 10

3. Basert på vurdering iverksetter Odin Kapital AS relevante tiltak for å fremme betaling.

4. Ved delbetaling og avdragsordninger skal utlegg, salær og omkostninger påført saken dekkes først.

 

BETALINGSAUTOMAT PÅ VENTEVÆRELSET

21. februar 2013

For å unngå kø i ekspedisjonsluka, kan pasienten selv betale for sin legekonsultasjon på betalingsautomatene som står på venteværelset.  Tast inn fødselsdato og velg legekonsultasjon.  Sett deretter inn betalingskortet, slå kode og velg betal!

Ta vare på kvitteringen.

Takk for hjelpa!

Les flere nyheter