Senteret sitt bannerbilde

Priser

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket,
juli 2017.

Egenandelstaket for 2017 er kr 2,670,-
En gjør oppmerksom på at egenandelsfritaket KUN gjelder for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/- sykemeldinger og rekvisisjoner.

Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: henvisninger, materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l.OBS: Timer som ikke blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen.

TAKSTER

Takst nr.

PRISER 1.7.2017

 

Laboratorieundersøkelse

1ad+701a(54.-/54.-)

Kr. 108,-

Legekonsultasjon allmenlege/spesialist

2ad/+2dd (152.-+49.-)

Kr. 152,-/201,-

+ eventuelt blodprøve

701A kr. 54.-

Kr. 206,-/255,-

Sykebesøk allmenlege/spesialist

11ad

Kr. 205.-/240.-

 

 

 

Utskrift av sykemelding

1h

Kr. 65.-

 

 

 

Legetime + blodprøve

2ad+701a

Kr. 206.-

Legetime spesial + blodprøve

2ad +2dd + 701a

Kr. 255.-

 

 

 

Utskrift av journal

v/henting (+gebyr og porto ved forsendelse)

5

Kr. 85.-

 

 

 

Ekspedisjonsgebyr

8

Kr. 59.-

 Henvisninger

 

 Kr. 65.-

Forbruksmateriell
/Materiell

Gruppe 1 til gruppe 4

Kr. 60.-/171.-

 

 

 

 

Viser til Normaltariffen 2017: http://legeforeningen.no/PageFiles/44680/Normaltariffen%20fastleger%20-%20gjeldende%20fra%201.%20juli%202016.pdf

 

Kirkenes den 6.7.2017
                        abye

 

Dersom pasienten ikke betaler for seg etter konsultasjonen, vil fordringen vil bli videresendt til MELIN MEDICAL som foretar den videre innkrevingen.  Fakturaen vil da bli belastet med kr. 58.- i gebyr. Deretter øker salærene.

Annet:
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer omfattes ikke av frikortordningen.

 


EGNE PRISER FOR  ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER
Ta kontakt, eller slå opp i Normaltariffen.