Onsdag 5. april 2023 stenger Kirkenes Legesenter AS kl. 12.00.

Siste mulighet for blodprøver som skal sendes til UNN er tirsdag 4.4.2023, kl. 11.00.

Siste mulighet for blodprøver som skal til Kirkenes Sykehus er onsdag 5.4.2023, kl 10.00