Sykepleieklinikkens kjerneområder er diabetesbehandling og sårbehandling. Etter hvert er planen å implementere systematisert oppfølging av KOLS-pasienter.

Sykepleier har videreutdanning i diabetesbehandling og diabetesomsorg. Sykepleier har også lang klinisk erfaring i behandling av akutte og kroniske sår. 

Hovedfokus har i starten vært systematisk innkalling til  årskontroll for diabetespasienter som har sin diabetesoppfølging hos fastlege.  

Sykepleieklinikken tar imot pasienter for sårbehandling utenom legetime. Innefor sårbehandling ligger også behandling av inngrodd tånegl, neglerotsbetennelse, frysing av vorter mm   

Klinikken utfører også terapeutisk blodtapping ved hemokromatose og porfyri samt botoxbehandling mot hyperhidrose i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.