Fra 15. juni 2020 overtok Harstad Legevakt ansvaret for pasienter som trenger akutt legehjelp etter kl 15:30 hverdager. 

Harstad Legevakt er oppmøtested for alle akutte henvendelser fra kl 15:30 - 08:00 alle hverdager samt i helg og høytid.