Legetjenesten deler ut gratis hurtigtester for Covid 19 til personer som trenger test.  Testene ligger ved inngangen.  Det er ikke nødvendig å kontakte legekontorets resepsjon når man henter disse.  Selvbetjening