Vaksinene kommer i måndeskiftet sept/ okt. Legekontoret vaksinerer mot influensa fortløpende til det er tomt for vaksiner for den aktuelle sesongen. Drop-in hver dag 08:30-11:30 og 12:30- 14:30. (torsdager 13:30- 14:30)

Helsestasjonen tilbyr influensavaksinering på datoer annonsert i media.  Også der drop-in.  Koronavaksinering utføres av helsestasjonen.

Sjekk på helsenorge.no om du er blant de som anbefales å ta influensavaksine. 

https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/influensavaksine/#disse-b%C3%B8r-ta-influensavaksinen