Legetjenesten har nå tatt i bruk helsenorge som kommunikasjonsplattform for SMS-varsling, reseptbestilling og pasientdialog. 

Det er ikke mulig å bestille legetimer direkte, men det kan sendes en melding til legekontoret om behov for legetime. 

Dersom henvendelsen gjelder akutt behov for legetime, bes det om at telefon 77023400 benyttes, eller 77093600 dersom det av helsemessig årsak ikke er mulig å vente til telefonene åpner eller til du kommer gjennom på telefon.