Etter 38 år som lege i Vestre Toten gikk dr. Nyhus Øverlie av med pensjon 01.09.2015.

Kontoret takker henne for innsatsen gjennom disse årene og for at hun var drivkraften bak opprettelsen av Nysethvegen legekontor.

.