Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Timebestilling

Du kan henvende deg til oss via:

1) Helsenorge.no

2) På telefon 32 17 91 50

3) Via SMS*

* Vi presiserer at bruk av SMS er noe du som bruker velger og at dette ikke er en forutsetning for bestilling av timer hos oss da dette kan gjøres gratis enten via Helsenorge.no eller telefon. Vi oppfordrer derfor alle våre pasienter til å registrere seg på Helsenorge.no!

Ringerike Medisinske Senter tilrettelegger for bestilling av legetime via Helsenorge.no direkte til legens avtalebok. Vi holder på å utvikle denne tjenesten (april 2018).

Vi bruker også timebestilling etter «TimeSammeDag» prinsippet. Det innebærer at bestilling av time gjøres på Helsenorge.no, SMS, app eller internett fra kl 16 dagen før, eller tidlig på morgenen samme dag som man ønsker timen. Du vil få svar om morgenen om tildeling av time (samme dag).

Dersom du ønsker time frem i tid må du derfor vente med å sende SMS til kvelden før, eller på morgenen samme dag du ønsker time. En oversikt over hvilke dager din fastlege normalt er til stedet finnes under fanen «Om oss». Melding om fravær for legen finnes nederst på forsiden under «Viktig informasjon». Se egen fane for ytterligere informasjon om «TimeSammeDag».Det blir fortsatt mulig å ringe som før for de som ønsker det.

Internett/SMS/apper må ikke brukes ved øyeblikkelig hjelp når liv eller helse er i fare. Da må man ringe legesenterets øyeblikkelige hjelp telefon 32 17 91 66, medisinsk nødtelefon 113, eller Ringerike Interkommunale legevakt 116 117.

(Timebestilling på internett /sms /app er bare tilgjengelig for deg som har fastlegen din på RMS.)

 

Avbestille time, eller endre timeavtale

Du kan avbestille ved å bruke kontakt alternativene under ANDRE HENVENDELSER, eller ring oss.

Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Reseptbestilling

Faste medisiner kan bestilles via alternativene under RESEPT eller telefon. Husk å bestille resepter i god tid, spesielt før ferier. Det kan ta noen dager fra bestilling til legen får sett over og sendt resepten. I noen tilfeller kan det være behov for å komme på time før resept kan skrives. Beroligende medisiner, sovetabletter, og vanedannende medisiner kan kun utleveres etter konsultasjon hos lege, eller etter spesiell avtale med fastlegen.

 

 

Sykemeldinger

NAV har fra 01.01.2015 ytterligere innskjerpet regelverket for sykemeldinger. Det er svært viktig at den sykemeldte setter seg inn i informasjonen på sykemeldingsblanketten og sikrer at både NAV og arbeidsgiver får den informasjonen de skal ha. Det er vanligvis ikke mulig å tilbakedatere sykemeldinger. Ved sykdom som oppstår utenfor kontorets åpningstid må derfor som hovedregel egenmelding (eller sykemelding fra for eksempel legevakt) benyttes fram til første virkedag på legesenteret. Dersom man er så syk at man ikke kan møte på legekontoret, eller dersom man ikke ønsker å møte på legekontoret pga. smitte (for eksempel influensa eller omgangssyke) kan man ringe til legesenteret den dagen man trenger sykemelding fra for å dokumentere sykdomsstart i journal.

 

I en del situasjoner der man trenger å være borte fra jobb (uten å være syk selv) finnes andre ytelser fra NAV enn sykemelding. Det gjelder for eksempel ved barns sykdom eller pleie av syke pårørende. I disse tilfellene må man kontakte NAV. Det er også mulighet for å søke velferdspermisjon hos arbeidsgiver ved behov for fri ved for eksempel dødsfall i familien eller begravelse.

 

Dersom du ønsker å reise til utlandet når du er sykemeldt må du selv søke om dette hos NAV. Det er vanligvis ikke noe problem. Hovedvilkår er at reisen ikke medfører forverring av sykdommen eller utsettelse av diagnostikk og behandling.