Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vaksinering

Vi har tidligere hatt tilbud om reisevaksinering. Dette er nå nedlagt.

Helseråd ved reise omfatter mer enn bare vaksiner. Ringerike kommune har nå et godt tilbud, og vi anbefaler dette.

Selv om vi ikke lenger tilbyr reisevaksinasjon som en egen tjeneste, har vi mange av de vanlige vaksiner på lager, og legen kan selvsagt skrive resept på alle tilgjengelige vaksiner. 

Vi tilbyr fortsatt influensavaksinasjon hver høst, etter Folkehelseinstituttets program. 

Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvert 10. år, og dette følger vi opp f eks ved sårskader.

Du kan skaffe oversikt over din vaksinasjonsstatus på helsenorge.no