Bestill time med SMS

Send til 2097:

SKEDSMOKORSET fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SKEDSMOKORSET 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Skedsmokorset Legesenter

Vi er er et velutstyrt legesenter med 6 faste leger, 5 av dem spesialister i allmennmedisin. Vi har drevet legesnteret her siden 1988, har kommunal fastlegeavtale og driver en allsidig legepraksis og dekker alle fagområder. Noen av oss bruker også ultralyd i diagnostikk.

Klinikk Andersen finner man også i legesenterets lokaler , med fysioterapeut Kamilla Ødegaard, kiropraktor Wenche Hagen og kiropraktor/fysioterapeut Hege Anita Andersen.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Ny vikarlege hos oss:

16. august 2018

Dr Hosein Sohrabi er vikar for dr. Mahsa G. M. i halv stilling.                Han er oppvokst i Norge og er en flink og hyggelig lege.                         

Ny fastlege dr. Marius Trudvang

16. august 2018

Han er en flink og hyggelig lege, med allsidig erfaring.  Han har tatt over fastlegestillingen til dr. Magdalene V. Liberg., som er blitt pensjonist og har sluttet hos oss etter mange år, de siste årene i halv stilling p.g.a. sykdom. Vi takker for hennes flotte arbeidsinnsats og vet at mange pasienter vil savne henne. Vi tror at dr. Marius Trudvang kan bli en god etterfølger, og han vil arbeide i full stilling. 

Nytt og utvidet Skedsmo Senter

20. februar 2018

Det nye Skedsmo Senter ble nyåpnet 16.nov.2017. etter en omfattende renovering og utvidelse. Skedsmokorset legesenter og Klinikk Andersen er fortsatt i de samme lokalene i 2. etg. i senteret. Lettest adkomst er fra parkeringsplassen nede ved innkjøringen til parkeringshuset, gå rett inn til høyre til heisen/trappen. Det er også handdicap-P-plasser ved hovedinngangen oppe. Gå inn og mot høyre til trappen/heisen opp til 2. etg.
Gratis parkering i inntil 3 timer uten å måtte trekke lapp!

Papirløs sykmelding

20. februar 2018

De fleste arbeidstakere trenger ikke lenger sykmelding på papir. Når legen har skrevet og signert den elektroniske sykmeldingen, vil man få en SMS fra NAV med lenke til nav.no. Man kan da logge seg på med BankID ellere BankID på mobil og signere sykmeldingen, som da går elektronisk til arbeidsgiver.

Unntak:For selvstendig næringsdrivende, sykmeldinger for behandlingsdager m.m. må man be om papirutskrift fra legen. Også hvis men ikke har/kan bruke BankID.

Ved slutten av sykmeldinger utover 16 dager, vil man også bli bedt om å fylle ut "Krav om sykepenger" fra NAV, også der arbeidsgiver betaler lønn i sykmeldingsperioden.  

Hent attest, sykmelding e.l. innen 2 uker

7. mai 2017

Bestilte attester, sykmeldinger m.m. som avtales å hentes, vil etter 2 uker automatisk bli sendt hjem til pasienten.  Det vil da også bli sendt regning med  tillagt forsendelsesomkostninger og faktureringsgebyr på til sammen kr.184.

Attester om fravær til skoleelever

15. september 2016

Det er innført 10% fraværsgrense på videregående skole for å få karakterer hvert halvår i faget. Fravær utover det må være sykdom dokumentert av lege.

Det er ikke nødvendig eller meningen at man skal kontakte lege før man nærmer seg 10% fravær, og skolen skal da gi skriftlig varsel om dette. Vi kan ikke prioritere til legetime elever som ikke har fått slikt varsel.       Pris: Legeundersøkelse + attest  kr 304 (255 ikke spesialist)

 

 

Kikhostevaksinering

4. mars 2015

Vaksinene mot kikhoste, stivkrampe, difteri og polio bør gjentas hvert 10.år. Svært mange voksne er ubeskyttet, og kan bli syke, og evt. smitte ubeskyttede spebarn med kikhoste.
Vi har kombinasjonsvaksine her eller evt på apoteket, og vi kan vaksinere uten timebestilling. Annen reisevaksinering/malariaprofylakse må man ha legetime for.

PSA-screening for prostata-kreft

4. mars 2015

Mange menn tar PSA-prøver for å kunne oppdage tidlig prostatakreft.  Det anbefales dog verken av helsemyndighetene, fagmiljøene eller av våre leger å ta PSA-prøver, unntatt der det er flere tilfeller av aggressiv prostatakreft i familien eller spesielle arvelige former av brystkreft eller eggstokk-kreft i familien.

Mange små eller "snille" kreftkuler kan  oppdages ved PSA-testing, men de fleste vil ikke gi symptomer eller problemer i resterende levetid, men derimot mye bekymring og bivirkninger av behandling (urinlekkasje og potensproblemer). Det er heller ikke vist i  forskningsundersøkelser at slik PSA-testing reduserer antall dødsfall av prostata-kreft.

E-resept

27. februar 2014

Legen sender  resepten elektronisk til en sentral database: Reseptformidleren. Så kan du gå på hvilket apotek du vil i Norge og hente medisinene dine. Da kan apoteket eller bandasjisten laste ned resepten og ekspedere, når pasienten oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato.

Det er nå gratis å få skrevet og sendt resept, og fornyelse av tidligere resepter kan bestilles som før via telefon, internett og i vår resepsjon. De vil normalt være tilgjengelige på apotek dagen etter kl.13, eller fredager etter kl.16, når legen har fått sett på og signert resepten.

Du vil ikke trenge papir-resept lenger, men du kan forsatt bruke papir-resepter fra sykehus og leger som ikke bruker   E-resept

Hvis du bruker flere medisiner, er det lurt å be legen om å skrive ut en oversiktsliste over dine faste medisiner, som vanligvis fornyes for en periode på 1 år. Du kan også be legen om en liste over dagens utskrevne resepter.

Du får opplyst på apoteket hvilke resepter som fortsatt er gyldige, eller du kan sjekke det selv ved å logge deg inn på internett - Mine resepter

Samtykke   Fastlegen kan slå opp i Reseptformidleren hvilke resepter fra andre leger du har innløst på et apotek. Dette gir ekstra trygghet for deg, da fastlegen får oversikt over alle medisiner du bruker/har brukt.    Hvis du ønsker å reservere deg mot dette, kan du gi beskjed til legen eller våre medarbeidere                                

Mer om E-resept

Betalingsterminal på venterommet

27. februar 2014

Etter ønske fra svært mange pasienter, har vi  gått over til betaling med bankkort som standard, og man bruker en selvbetjent betalingsautomat på venterommet. Vi ønsker å gå  bort fra kontant betaling.  Automaten er meget lett å betjene,også for rullestolbrukere. Man slår først inn sin fødselsdato(6 sifre) på skjermen midt på automaten, for å få opp summen man skal betale. Velg så "Bankkort" og sett så inn kortet til høyre. Kredittkort kan dessverre ikke brukes. Det er også mulig å velge å få utskrevet  faktura/giro.    

Hvis man ikke har betalt eller skrevet ut giro samme dag, vil man automatisk få tilsendt en giro.

Oppfølging av utskrevne fakturaer/giroer har vi nå satt bort til et eksternt firma, Melin Medical AS. Det vil alltid bli lagt til et girogebyr på kr.59, også ved forsendelse av sykmeldinger, henvisn. m.m.  Eks.: Ved bestilling på nett/telefon av en sykmelding som sendes hjem, vil man få tilsendt en giro hjem på kr.172,-

Les flere artikler