Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ski ØNH

 

Det er viktig at pasienter og pårørende ikke møter opp i lokalene hvis det er mistanke om at de kan være smittet med eller eksponert for covid-19.

 

 Aktuelt

Julen 2021

20. desember 2021

Kontert holder stengt f.o.m torsdag 23.12.21 t.o.m fredag 31.12.21.

Vi ønsker våre pasienter og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år

6. oktober 2021

 Pga sykdom har vi redusert kapasitet på tlf og resepsjon.
Vår tlf tid vil nå være fra kl 0800-0900 mandag til fredag
Utover dette kan du bruke vår sms tjeneste hele døgnet.
Denne tjenesten finner du i appen Helserespons og her
på vår hjemmeside under "andre henvendelser"
Hvis det er noe galt med høreapparatene eller laderen din,
send alt direkte inn til forhandleren for full sjekk.
Hvem som er forhandler står på apparatene, esken, laderen
eller i bruksanvisningen.

CORONAVIRUS

9. mars 2020

Til våre pasienter: 

Dersom du

  • mistenker at du har Coronavirus, eller
  • har vært i kontakt med noen som er smittet
  • har vært i områder som har pågående smitte

Vennligst ikke oppsøk klinikken. Ta kontakt med fastlege. 

 

Viktig å vite før du kommer

23. mai 2016

Egenandel er kr. 375 for personer 16 år og eldre, og kr. 0 for personer under 16 år. Dessuten eventuelt et mindre tillegg for bruk av engangsutstyr. 

Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien. Gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19.om folketrygd § 5-3. Slik betaling vil altså kreves av pasienter som ellers er fritatt for betaling av egenandel, f.eks barn, du har frikort eller er gravid.

Dersom du kommer pga mulig allergi og bruker allergitabletter, må disse ikke tas siste 7 dager før konsultasjonen. 

Hvis du trenger tolk, gi oss beskjed slik at vi kan hjelpe deg med dette. If you need an interpreter, let us know so we can help you. 

Spesialisthelsetjeneste

12. mai 2016

Vi gjør oppmerksom på at vi som spesialister mottar pasienter som har henvisning fra annen lege. 

For å komme til time hos oss, må du altså kontakte fastlegen for henvisning først.