Dersom du kommer pga mulig allergi og bruker allergitabletter, må disse ikke tas siste 7 dager før konsultasjonen. 

Egenandel er kr. 386 for personer 16 år og eldre, og kr. 0 for personer under 16 år. Dessuten eventuelt et mindre tillegg for bruk av engangsutstyr. Frikort gjelder hos oss. 

Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien. Gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19.om folketrygd § 5-3. Slik betaling vil altså kreves av pasienter som ellers er fritatt for betaling av egenandel, f.eks barn, du har frikort eller er gravid.

Hvis du trenger tolk, gi oss beskjed slik at vi kan hjelpe deg med dette.

If you need an interpreter, let us know so we can help you.