Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Sentrum Legekontor

Velkommen til Sentrum Legekontor 

Vårt kontor er bemannet på hverdager og vi kan kontaktes i de oppgitte åpningstidene.

Enkelte tider kan det være lang ventetid på telefonen. For enkle problemstillinger, resepter, e- konsultasjon o.l. anbefaler vi derfor at du logger inn på helsenorge.no.

Forsøk gjerne å ringe etter klokken 1230 dersom du ikke skal bestille hastetime.

Dersom du skal bestille resepter eller har korte beskjeder kan du bruke helsenorge.no og dermed slippe telefonkø. Aktuelt

Blå resept

26. januar 2022

Informasjon til pasienter

Hvorfor får jeg ikke medisinene mine på blåresept?

Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot ved forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum. Helfo må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på.

 

 

Hva skal jeg gjøre?

1. Få med journalnotat fra legen din

2. Kjøp medisinene på apoteket og spør hvor mye ekstra du nå betaler når du ikke har blåresept – det er dette beløpet du skal kreve tilbakebetalt fra Helfo

3. Ta vare på kvitteringen

4. Fyll ut skjema (kan fås på legekontor)

5. Send skjemaet og kvitteringen til Helfo og merk konvolutten "Blåresept"

Helfo

Postboks 2415

3104 Tønsberg

Informasjon om e-konsultasjoner og e-meldinger

8. desember 2021

Ved fravær av lege eller økt arbeidspress kan funksjonen for e-konsultasjon midlertidig være utilgjengelig. Det vil fortsatt være mulig å fornye resepter på vanlig måte.

Etterregistrering av gjennomgått covid-19 infeksjon/vaksinasjon i utlandet

9. juli 2021

Det utføres ikke etterregistrering av gjennomgått covid-19 infeksjon eller etterregistrering av vaksinasjon mot covid-19 på legekontoret.

Vi setter ikke heller ikke Johnson og Johnson vaksine. 

Informasjon

2. juli 2021

Dersom det er utestående fakturaer over 500 kr som ikke er betalt, kan vi dessverre ikke tilby verken ny time (unntatt ØH-problemstillinger), fornyelse av e-resept (også når forespørsel kommer elektronisk), forlengelse av sykmelding eller andre legetjenester. 

E-konsultasjon. Videokonsultasjon.

15. mars 2020

Ingen må møte opp på fastlegekontoret med symptomer på luftveisinfeksjon uten å ta kontakt på telefon eller elektronisk på forhånd. For å begrense ytterligere spredning når vi ikke lengre vet hvem som er affiserte er det nødvendig å begrense fysiske kontakter på fastlegekontoret. Det ville være uheldig om smittespredning foregår med utgangspunkt i fastlegekontorene uten at vi har gjort det vi kan for å begrense smittespredning. 

I den grad det er mulig vil vi forsøke å gjennomføre din konsultasjon via e-konsultasjon, video eller telefon. 

Du vil motta en lenke til videokonsultasjon via SMS.

Dette er vår adresse til videkonsultasjoner: https://sentrumlegekontorans.confrere.com

 

I en så spesiell situasjon som landet er i nå, med sirkulerende smitte i samfunnet, utgjør det i seg selv en smitterisiko å oppsøke et sted hvor det er mange andre personer, slik som et legekontor. Tidsmessig vil man også prioritere kritiske oppgaver. Derfor vil en del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:
 
 • Attestarbeid for forsikringsselskap.
 • Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV. Vi vil anmode om midlertidig utsatt frist for søknad om AAP og varige ytelser.
 • Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
 • Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
 • Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
 • Spirometri, tonometri, audiometri.
 • Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig.
 
Nødvendig behandling av akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom skal fortsatt være en prioritert fastlegeoppgave. 

Informasjon om koronavirus.

1. mars 2020

Pasienter med symptomer på koronavirus bes ringe fastlegekontoret og ikke møte opp på legesenteret hvis det er mistanke om smitte av koronavirus!!!

Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

 

Råd til personer som har vært på reise utenfor Norge

Fra 14. mars gjelder det at alle som har vært på reise utenfor Norge skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst (hjemmekarantene), uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder også de som har kommet hjem etter 27. februar (tilbakevirkende kraft).

Karantene omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, skal man ringe legevakt på telefon 116 117 (Larvik legevakt 33 16 34 50). Symptomer på koronavirus infeksjon er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

For mer informasjon om råd til personer som er i hjemmekarentene:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

 

Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftvegsinfeksjon. Alle som har symptomer på akutt luftvegsinfeksjon skal holde seg hjemme. Det gjelder også ved lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftvegsinfeksjon når disse ikke er testet for covid-19. 

Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

Personer med mildere symptomer etter reise trenger ikke kontakte lege. Dersom de har behov for akutt helsehjelp, må de ringe fastlegen eller legevakt på tlf. 116117 dersom fastlegen ikke er tilgjengelig.

 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116117 (33 16 34 50).

Årets Influensavaksine kommer til oss i uke 41

5. oktober 2019

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom 
  • nedsatt immunforsvar
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Pasienter i risikogruppen vil bli prioritert
 • Pris 50,-

 

Vi har fått en ny fastlege ved Sentrum legekontor

22. mai 2019

Ewa Gawecka er ny fastlege ved Sentrum legekontor og erstatter Erling Becker Aarseth. Hun er spesialist i Anestesiologi og Intensiv medisin fra 2011. Hun kommer til å jobbe alle ukesdager. 

Vaksiner

6. mars 2018

Vi får vanligvis inn influensavaksiner, som deretter deles ut fortløpende til våre pasienter, i oktober.

Prioriterte grupper er:

 • Alle over 60 år
 • Hjerte- og lungesyke
 • Gravide
 • Pasienter med nedsatt immunforsvar av ulike årsaker.

I tillegg til influensavaksine som skjer årlig, anbefales alle over 60 år å vaksinere seg mot pneumokokk-lungebetennelse hvert 5. år. Denne fås på resept til hver enkelt.

helsenorge.no: E- konsultasjon, e- dialog, e- reseptbestilling

19. april 2017

Vårt legekontor har Digital Dialog med Fastlege (DDMF). 

Dette er en offentlig helseportal utviklet av Direktoratet for E- helse for pasienter, og gjør det mulig på en enkel og rask måte å kontakte legekontoret på følgende måter:  

 • E- konsultasjon: Skriftlig konsultasjon via nettportalen for kjente problemstillinger. Svar innen ca 5 dager. Pris: Vanlig egenandel som ved vanlig konsultasjon. 
 • E- kontakt: Besvares av helsesekretærene på kontoret. Eksempler er spm. om transport, adgang til legekontoret o.l.
 • Fornye resept: Be om fornyet resept på dine faste legemidler. 
 • Bestille time: Forespørsel om time eller bestill time direkte på nettet. 

På denne siden finner man også informasjon om sine egne resepter, bytte av fastlege, kjernejournal m.m.

Siden er enkel å bruke og man kan logge inn med f.eks. bank- ID.

Vi anbefaler alle våre pasienter å bruke denne tjenesten ved å logge inn på www.helsenorge.no/min-helse og godkjenne brukervilkårene. 

Se helsenorge.no for mer informasjon.

Les flere nyheter