Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Betaling/Priser

I tillegg til egenandelen for konsultasjonen hos legen, betales det en egenandel samt noen ganger tileggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner, attester osv..

Vi har en betalingsterminal på venterommet. Du kan betale med kort eller kontant.

Det er lurt å taste fødselsdatoen på maskinen før du går etter hvert besøk, da det kan være tilleggsgebyr å betale, selv om du har frikort eller er under 16 år gammel.

Maskinen kan også sende faktura, men husk at det påløper ekspedisjonsgebyr. All innkreving av tilgodehavende blir utført av eksternt faktureringsselskap. Derfor anbefaler vi at du betaler med kort eller kontanter med en gang.

 

Prisliste:

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget                                   

Konsultasjon hos allmennpraktiserendelege... kr 170,-

Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin... kr 212,-

Sykebesøk på dagtid/kveld... kr 209,-/334,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk... kr 49,-/36,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud... kr 58,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist... kr 73,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver... kr 60,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning... kr 60,-

Barn inntil fylte 16 år betaler ingen egenandel.

Alle slags attester/legeerklæringer kommer i tillegg og omfattes ikke av frikortordningen.

 Henvisninger kommer i tillegg kr 59,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. ... kr 63,-

– Spirometri, EKG, enkelt sårskift m.m. ... kr 95,-

– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. ... kr 134,-

– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. ... kr 181,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, m.v. ... etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, telefon... kr 59,-

Elektronisk bestilling av resepter er gratis.

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist... kr 160,-/259,- (+ girogebyr)

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

Sukkerbelastningstest... kr 214,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner og vaksiner... etter legens utgifter.

 

Legeattester/Erklæringer:

Enkle attester fra... kr 250,-

Fornyelse av førerkort... kr 500,-

Legeerklæring til transporttjenester for funksjonshemmede... kr 250,-

Legeerklæring til parkeringstillatelser... kr 250,-