Bestill time med SMS

Send til 2097:

SMIL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

SMIL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon(Unngå sensitiv informasjon)

Kr. 6,- per mottatt melding.
Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.


NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nyheter

NYE HELSEKRAV TIL FØRERKORT

Helsekravene til førerkortinnehavere ble endret 1.10.16.

De veiledende grensene for hva som er akseptabelt medikamentbruk mtp. bilkjøring er nå skjerpet betydelig inn. Noen medikamenter, spesielt beroligende og sterke smertestillende midler nedsetter kjøreevnen på liknende måte som alkohol.

Dette gjelder bl.a. ved bruk av beroligende medisiner som Vival, Valium, Stesolid, Sobril og Alopam. 

 

Det er satt opp veiledende grenser for flere aktuelle medikamenter som viser hvor stor døgndosen kan være. Fylkesmannen har i praksis sluttet å innvilge dispensasjon fra disse kravene. 

 

For medikamentene

Vival-Valium-Stesolid (diazepam) er helsekravet til førerkort ikke oppfylt ved bruk av en døgndose på mer enn 10 mg. 

Grense for Sobril (oksazepam) er 30 mg.

For zolpidem/stilnoct er grensen satt til 10mg.

For Zopiklon er grensen satt til 7,5 mg.

 

Ved samtidig bruk av 2 medikamenter av denne typen medisiner (inkl. paralgin forte) er ikke helsekravet for å kunne kjøre bil oppfylt med mindre man reduserer dosene til halvparten av oppgitte maksdoser. 

For utfyllende informasjon se Helsedirektoratet sine sider