Ingen må møte opp på fastlegekontoret med symptomer på luftveisinfeksjon uten å ta kontakt på telefon eller elektronisk på forhånd. For å begrense ytterligere spredning når vi ikke lengre vet hvem som er affiserte er det nødvendig å begrense fysiske kontakter på fastlegekontoret. Det ville være uheldig om smittespredning foregår med utgangspunkt i fastlegekontorene uten at vi har gjort det vi kan for å begrense smittespredning. 

I den grad det er mulig vil vi forsøke å gjennomføre din konsultasjon via e-konsultasjon, video eller telefon. 

Du vil motta en lenke til videokonsultasjon via SMS.

Dette er vår adresse til videkonsultasjoner: https://sentrumlegekontorans.confrere.com

 

I en så spesiell situasjon som landet er i nå, med sirkulerende smitte i samfunnet, utgjør det i seg selv en smitterisiko å oppsøke et sted hvor det er mange andre personer, slik som et legekontor. Tidsmessig vil man også prioritere kritiske oppgaver. Derfor vil en del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:
 
  • Attestarbeid for forsikringsselskap.
  • Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV. Vi vil anmode om midlertidig utsatt frist for søknad om AAP og varige ytelser.
  • Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
  • Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
  • Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
  • Spirometri, tonometri, audiometri.
  • Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig.
 
Nødvendig behandling av akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom skal fortsatt være en prioritert fastlegeoppgave.