Vi tilstreber å holde avtalt konsultasjonstid for våre pasienter. Enkelte ganger kan imidlertid oppstå uforutsette og akutte situasjoner som kan skape forsinkelser. Vi ber om forståelse for dette. 

Uansett er det viktig at du kommer til avtalt tidspunkt. Dersom du kommer for sent vil dette skape forsinkelser for andre som kommer etter deg den aktuelle dagen. 

Dersom du ikke kommer tidsnok til avtalt time må vi desverre enkelte ganger sette deg opp på ny time og fakturere for uteblitt avtale.