Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Stavern Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

SOMMER 2020

27. mai 2020

Legene avvikler sommerferie i ukene: 

Dr Harald Elvsåshagen uke: 26, 27, 28, og 29

Dr Marie Stjärne uke: 28, 29, 30 og 31

Dr Tone Mæland Faugstad uke: 27, 30, 31 og 32

Dr Victoria Contreras Nyrud uke: feriedag fredag 3/7, uke 28, uke 30 og mandag 27/7

 I disse ukene (uke 26 - 32) prioriteres øyeblikkelig hjelp. Husk å bestille resepter og det du trenger i god tid før din fastlege har ferie.

 

Pga feriebemanning er ikke sms tjenesten tilgjengelig i perioden 20 Juni - 7 August. 

Kontakt oss på telefon: 33121920.

Vår telefontid i samme periode er fra kl. 09:00 - 11:00 og kl 12:30 - 14:00 alle ukedager.

Ved behov for hjelp utenom vår åpningstid, kontakt Larvik legevakt på telefon: 116 117.

Har du ikke fastlege ved kontoret, men har behov for helsehjelp, ta kontakt med Larvik legevakt på telefon: 116 117. 

Vi minner om at du fortsatt passer på rådene som blir gitt vedr. Coronasmitte. Se vår informasjon for kontoret.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 

 

VIKTIG INFORMASJON OM CORONAVIRUSET!

14. mars 2020

VIKTIG INFORMASJON OM CORONAVIRUSET!

Ved mistanke om smitte av coronavirus OG ved luftveisinfeksjoner ellers

IKKE MØT OPP, RING OSS!!

Det kommer stadig nye tiltak fra helsedirektoratet for å hindre spredning av coronaviruset.

Ved Stavern legekontor er vi godt forberedt, men vi trenger din hjelp for å hindre spredning av smitte. Dette er særlig viktig for pasienter i risikogrupper da disse har økt risiko for alvorlig sykdom ved smitte. Det er også svært viktig å hindre smitte av helsepersonell for at vi skal klare og gi helsehjelp til de som trenger det.

Ring, ikke møt opp hvis du opplever:

• Forkjølelsessymptomer (om så helt milde)

• Hoste

• Feber

• Tetthet i brystet

• Symptomer fra magen som diare og oppkast (spesielt hos barn)

• Andre infeksjonsplager (eks. mage, urinveier, øyeplager osv.)

Ikke møt med urinprøve uten avtale på forhånd.

Vi har egen prosedyre for dere og ønsker ikke at dere skal komme til kontoret / oppholde dere på felles venteværelse.

Ta kontakt med oss på telefon, vi vurderer (med hjelp av legene) om du trenger å bli undersøkt. På telefon vil du også få instruksjoner på hvordan dette skal gjennomføres. 

Du finner informasjon og konkrete råd om coronaviruset på FHI.no, helsenorge.no., Larvikkommune.no.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på: 815 55 015 kl. 08:00 – 18:00 alle ukedager og i helger kl. 10:00 –  16:00

Ved behov for helsehjelp ta kontakt med oss på telefon: 33121920 kl. 09:00 – 11:00 og kl. 12:30 – 14:30 alle ukedager.

Akutt telefon: 33156570 kl. 08:00 – 15:00 alle ukedager. Vi ber deg om å ikke bruke denne telefonen til vanlige spørsmål, slik at de som har behov for akutt hjelp får det.

Utenom vår åpningstid kontakt Larvik legevakt på telefon: 116117.

Ved fare for liv og helse, ring 113.

Takk for din hjelp!

 

Det er nå mulig med videokonsultasjon.

Dette er for å unngå direkte oppmøte der det er mulig. F.eks Covid-19-sykemeldinger, samtaler og oppfølging. Du trenger kamera og mikrofon og dette fungerer via mobil eller PC/nettbrett

Ta kontakt på SMS eller telefon for å avtale tidspunkt for konsultasjon. Du vil få tilsendt en link på SMS. Følg informasjon på linken.

Nettsiden det går via er  https://stavernlegekontor.confrere.com/

Ny informasjon

29. august 2019

Vi har fått en ny lege ved kontoret: Victoria Contreras Nyrud.

Dr Nyrud skal være fast vikar for dr Elvsåshagen på onsdager og torsdager et år fremover og forhåpentligvis også videre etter det, men dette er ikke helt avklart ennå. 

Dr Nyrud kommer også til å være vikar på tirsdager for alle legene, dette for å bedre kapasiteten og redusere ventetiden på legetime. 

Telefontid

10. januar 2019

Telefonen: 33121920 er nå betjent alle ukedager fra kl. 09:00 - 11:00 og fra kl. 12:30 - 14:30. 

 

Timebestilling til laboratoriet

21. mai 2014

Fra 1 Januar 2014 er det timebestilling ved laboratoriet. Det betyr at hvis du utenom legetime skal ta blodprøver, skifte på sår og/eller andre ting så må du ha en timeavtale. Dette for å minske på ventetiden for deg som pasient. Time bestilles med sms, direkte ved konoret eller over telefon.

 

E-resept

3. november 2010

Ved Stavern Legekontor bruker vi nå e-resept, dette er en elektronisk resept, det betyr at du ikke lenger får tildelt en papirresept som tidligere. Ved bruk av e-resept kan medisiner hentes ut ved hvilket som helst apotek i hele landet. Reseptene overføres elektronisk til apotek, enten etter konsultasjon, eller etter bestilling av medisiner på nett/SMS.

Faste kontordager for legene

13. mai 2010

Dr. Harald Elvsåshagen tilstede mandag, tirsdag, torsdag fra kl 15:00 - 18:00 og fredag

Dr. Tone Mæland Faugstad tilstede mandag, onsdag, torsdag og fredag

Dr Marie Cathrine Stjärne tilstede mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Dr Victoria Contreras Nyrud (vikar) tilstede tirsdag, onsdag og torsdag

Legevakt

13. mai 2010

Kveld/natt/helg
I Larvik kommune er det legevakt for øyeblikkelig hjelp fra kl. 15 til kl. 08 på hverdager og hele døgnet i helgene. Dette gjelder sykdomstilstander som er såpass alvorlige at de ikke kan vente til fastlegekontoret ditt åpner neste arbeidsdag. Dersom dette blir misbrukt risikerer du å bli avvist på legevakt.

Telefonnummer til legevakten: 116117

Dagtid
Som en hovedregel skal du kontakte fastlegekontoret på dagtid. Dersom fastlegen ikke kan ta i mot deg har legene ved Stavern Legekontor blitt enige om en kollegial ordning hvor de andre legene ved legesenteret skal gi nødvendig helsehjelp, ved behov for øyeblikkelig hjelp.


Dersom du ikke har fastlege ved Stavern legekontor

Hvis du er på besøk/ferie og dermed ikke har fastlege hos oss, må du kontakte legevakten i Larvik for videre avklaring.

 

Ventetid, et nødvendig onde

13. mai 2010

Legekontoret har lav terskel for å ta imot pasienter som kan være alvorlig syke.
Vi må ofte forholde oss til syke mennesker som dukker opp uanmeldt og som ikke kan vente på legehjelp. Dette medfører at arbeidsdagen vår ikke alltid kan avvikles som planlagt og at pasienter iblant må vente lenge.
Å måtte vente i 30-60 minutter på en forhåndsavtalt time oppleves selvfølgelig som irriterende og unødvendig. Vi håper likevel det er en trøst og en sikkerhet å vite at også du vil bli prioritert til rask behandling den dagen du skulle være i en slik situasjon, selv om du ikke rakk å bestille time først.
Ber derfor om forståelse for at det iblant er ventetid ved legekontoret.