Senteret sitt bannerbilde

Stord Legesenter

Velkomen til våre heimesider. Her vil du finna nyttig informasjon. Me ynskjer at det skal vera enkelt for deg å kontakta oss. Difor er det lagt til rette for timebestilling og reseptbestilling via appen Helserespons, SMS, via denne heimesida, eller via helsenorge.no (krev innlogging).

For timebestilling samme dag/øyeblikkeleg hjelp, ber me deg ta kontakt på telefon frå kl 08.30 månd-torsd, og frå kl 10.00 fredagar. Du finn informasjon om telefontider på nettsida.

Ved behov for akutt legehjelp, ring legevakt 116 117 eller 113.Aktuelt

STENGT RESEPSJON/KONTOR 19.02.20

5. februar 2020

Me stenger kontoret onsdag 19.02.20 grunna oppdatering av datasystemet.

Ved behov for akutt legehjelp denne dagen, kan de ta kontakt med:
Heiane legekontor, Rundehaugen 19. Tlf 53 00 62 62

Treng du fornying av reseptar, forlenging av sjukemelding o.l. må dette bli ordna før eller venta til torsdag. Meldingar via helsenorge.no og sms blir handsama torsdag.

Helsenorge.no

22. januar 2020

Stord Legesenter vil oppfordra alle til å ta i bruk Helsenorge.no for enklare kontakt med oss, og bedre oversikt over helsetenester på ein sikker og gratis måte. 

Logg deg inn på helsenorge.no og gi samtykke til "Full tilgong".
Du kan då bestilla legetime, fornya reseptar, ha enkel kontakt med legekontoret, nytta deg av e-konsultasjon med meir.
Du får òg oversikt på timar/tilvisingar og journalen din i Helse Vest.

For utfyllande informasjon: https://helsenorge.no/

INFLUENSAVAKSINERING FOR RISIKOGRUPPER 2019/2020

20. september 2019

Influensavaksine blir levert til Stord 16.10.19, og blir deretter utlevert legesenteret. Me kan i alle fall starta opp med vaksinering frå 21.10.19. 

Me ønsker at de tek kontakt på førehand for avtale om vaksinetidspunkt.

Pris for vaksine: Kr 200 m/frikort. Kr 256 u/frikort.

Informasjon angåande risikogrupper finn du her:
Folkehelseinstituttet - influensavaksine - risikogruppe

Vaksineringstidspunkt Stord kommune:
Stord helsestasjon og Sagvåg helsestasjon

 

DIGITAL KONTAKT MED LEGEKONTORET

9. mars 2018

Mange har kanskje fått med seg debatten i media angåande pasientbetaling for digital kontakt med legekontor ved bruk av SMS, app, eller nettside. Det er framleis ikkje avklart frå myndighetene om det vert noko lovendring her. Stord Legesenter driv til ei kvar tid i tråd med dei lover som gjeld i høve til dette. Inntil vidare kostar det difor som før, kr 6,- per motteken melding dersom du har teke kontakt med oss anten per SMS, via appen Helserespons eller via heimesida vår. MEN: dersom me sender deg ei melding til dømes ved bekrefting av time som vert bestilt per telefon, eller me svarar deg på eit spørsmål etter kontakt med oss per telefon eller ved oppmøte, så er det Stord Legesenter som betalar for denne.

Det er mogleg å kontakta oss gratis via helsenorge.no Her loggar du deg inn med bankID. Du kan bestilla time, reseptar og ta kontakt for generelle spørsmål, samt nytta tilbudet om e-konsultasjon med din fastlækjar. Her kan du òg ha god oversikt over dine timeavtalar i spesialisthelsetenesta og reseptane dine mm.

Sjå elles utfyllande informasjon under fana "Slik bestiller du".