Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Om oss

Vi driver spesialistpraksis innen lungesykdommer og har driftsavtale med Helse Midt RHF. I 2016 inngikk vi også samarbeidsavtale med St.Olavs hospital.

Vi vurderer pasienter henvist fra andre leger (fastleger, bedriftsleger og spesialisthelsetjenesten) innen fagområdet lungemedisin.