Legene ved Vågsfjord legesenter kommer ikke til å forskrive Janssenvaksinen (Johnson & Johnson-vaksinen) da dette en vaksine både Helsedirektoratet og FHI anbefaler at man ikke lar seg vaksinere med pga. forekomst av alvorlige bivirkninger. Legeforeningen har også vært klare på at dette er noe leger ikke bør tilby til pasienter.