Vi holder åpent for øyeblikkelig/akutt-legehjelp i påskeuken. Pga redusert legebemanning vil kun akutt-behov prioriteres disse dagene. 

Mandag 11/4-2022 åpent: 08.00-15.00 (telefontid: 08.00-1400)

Tirsdag 12/4-2022 åpent: 08.00-15.00 (telefontid: 08.00-1400)

Onsdag 13/4-2022 åpent: 08.00-12.00 (telefontid: 08.00-11.30). 

Torsdag 14/4-22 t.o.m. 18/4-22 holder legekonttoret påskestengt.

Er det behov for lege i påsken holder Tønsberg Legevakt døgnåpent hele påskeuka. Tlf: 116117. Ved livstruende tilstander ring AMK: 113.