Fra 1 Januar 2021 slutter vi å sende innkallingsbrev i posten til alle. Innkallingen vil heretter hovedsaklig foregå på sms i Helseresponsystemet. Unntak er eldre pasienter og pasienter hvor vi ikke mottar mobilnummer i henvisningen fra henvisende lege.