I perioden April og Mai 2023 vil vi pga permisjon være lavt bemannet på kontoret.

Enkelte tjenester utgår hele perioden, som blodprøvetakning. Dette må gjøres hos fastlege eller på Sørlandet sykehus.

Vi vil også ha noe lengere ventetid på telefon og ber dere vennligst være tålmodig. Send gjerne E-post hvis det er mulig å løse problemet uten å snakke med oss.